دانستنیهای هلند

مکان: اروپای غربی – در کنار دریای شمال پایتخت: آمستردام ۱-      ارتفاع یک چهارم کشور هلند زیر سطح آبهای آزاد جهان است. ۲-      با وجود اینکه هلند تنها ۰٫۰۰۸% مساحت جهان را دارد اما سومین بزرگترین صادر کننده محصولات کشاورزی پس از آمریکا و فرانسه است. جالب است بدانید تنها ۳% مردم هلند به کشاورزی میپردازند! ۳-      یکی از غذاهای

تماس مستقیم